Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ.U.2002.5.46):

 “Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.”

 

Skargi i wnioski można składać zarówno drogą pisemną, jak i elektroniczną:

•   drogą pisemną na adres:
    AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-127 GDYNIA

•   drogą elektroniczną:               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków
przyjmują w zakresie swoich kompetencji:

-    Rektor-Komendant AMW           (tel. 261 26 25 14)

-    Prorektor ds. wojskowych         (tel. 261 26 26 33)

-    Prorektor ds. kształcenia           (tel. 261 26 26 32)

-    Prorektor ds. nauki                     (tel. 261 26 26 25)

-    Kanclerz                                       (tel. 261 26 26 13)

-    Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
              (tel. 261 26 26 27)


-    Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego         (tel. 261 26 27 94 lub 261 26 27 52)-    Dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego
                       (tel. 261 26 26 35)

-    Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych     (tel. 261 26 41 96)

-    Dowódca Batalionu Szkolnego                                                  (tel. 261 26 28 55)

Interesanci przyjmowani są w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godzinach 14:00-16:00, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie/dziekanacie).

Podstawa prawna: 
•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski" 
•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  (Dz.U.2002.5.46)