1 Plan działalnosci AMW na 2016 rok

2 Plan działalności AMW na 2017 rok

3 Plan działalności AMW na 2018 rok

4 Plan działalności AMW na 2019 rok
 
5 Plan działalności AMW na 2020 rok
 
6. Sprawozdanie z wykonania Planu działalności AMW na 2019 rok.
 
7. Sprawozdanie z wykonania Planu działalności AMW na 2020 rok.