Regulaminy dla pracowników

 
Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia w AMW
 
Decyzja w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
 
Decyzja Rektora-Komendanta AMW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy AMW.
 
Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Marynarki Wojennej
 
 
Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie: wprowadznia Regulaminu parkingu AMW
 
 

Regulaminy dla studentów i doktorantów

 
Regulamin studiów Akademii Marynarki Wojennej
 
Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów AMW w języku angielskim
 
Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie:Regulaminu świadczeń dla studentów oraz przyznawania miejsc w domach studenckich AMW
 
Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie: opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2019/2020.
 
Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiekszania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w AMW
 
 
 
 

Regulaminy jednostek organizacyjnych

 
Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie: wprowadzenia regulaminu Akademickiego Centrum Sportowego
 
Zarządzenie Rektora-Komendanta w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia w życie "Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty nieprzekraczajacej 30.000 euro w Akademii Marynarki Wojennej
 
Decyzja Rektora-Komendanta w sprawie powołania Rady Wydawniczej AMW oraz wprowadzenia jej regulaminu
 
 
 
 
 

Regulaminy dotyczące projektów

 
Zarządzenie Rektora-Komendanta AMW w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji projektów dydaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Marynarki Wojennej.